Wat is VIO?

VIO staat voor 'Vereniging Inspecteurs Onderwijs'.

VIO verenigt actieve en anders-actieve onderwijsinspecteurs.

 

VIO is een feitelijke vereniging.

De raad van bestuur zetelt in Brussel.

 

De vereniging werd gesticht op 17 december 1974 onder de naam VINRO, wat staat voor Vereniging Inspectie Nederlandstalig Rijksonderwijs. Na het decreet op inspectie en begeleiding van 1991 werd de naam gewijzigd in VIO.

 

De vereniging staat buiten alle politieke en levensbeschouwelijke gebondenheid. Voor alle door VIO georganiseerde activiteiten heeft ze een verzekering burgerrechterlijke aansprakelijkheid.

Lid worden van VIO kan door het bedrag van 12 euro over te schrijven op rekeningnummer

BE94 0011 0882 7814 (BIC: GEBA BE BB) met de vermelding VIO 2013-2014 + voornaam en familienaam.  Mogen we ook vragen een mail te verzenden naar het secretariaat dat het lidgeld gestort is?